Herinrichting plein Oostkamp

Locatie
Oostkamp, Waardamme centrum
Opdrachtgever
Oostkamp

Ontwerper
Studiebureau Jonckheere BVBA
Realisatie
2020
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
De verhardingen van de weg en het plein werden beperkt tot het minimum.
oostkamp plein

Beschrijving

In bestaande toestand werd het pleintje gebruikt voor circulatie met centraal een heel beperkt groenvak. Het plein was volledig verhard.

Randvoorwaarden

Er dient een evenwicht gezocht te worden tussen maximaal ontharden, betere inrichting van de infrastructuur en doorgang van het verkeer.

Uitvoeringsaspecten

In het nieuw ontwerp werd de oppervlakte voor de rijweg sterk beperkt tot het minimum. Het centrale plein werd ruimer gemaakt met aandacht voor een mooie diversiteit aan beplanting en bomen (heesters, gras en beplating). Voor het café werd een oppervlakte ingericht als terras, in waterdoorlatende verharding in de vorm van dolomiet. De parkeervakken werden uitgevoerd in grasbetontegels zodat optimaal onthard werd.

Participatie burger

De burgers werden ingelicht over de campagne ‘Operatie Perforatie’. De uitbater van Café De Vriendschap werd gevraagd om als ambassadeur op te treden en zijn cliënteel in te lichten. Hiervoor zal nog een brochure gemaakt worden door de gemeente, in overleg met het studiebureau.

Verder werd tijdens de uitvoering ook aan de aannemer gevraagd om de arbeiders op de hoogte te brengen waar ze aan mee werkten. Zodoende waren zij ook erg betrokken bij de meerwaarde van het project ‘Operatie Perforatie’ en waren ze extra gemotiveerd om hieraan mee te werken.

Investeringskost

Er werd 156.006,62 euro exclusief btw toegewezen aan dit project. De eindstaat werd op heden nog niet ontvangen.

Werking en onderhoud

Op heden werkt het project zoals verwacht. Er is nog geen zicht op de jaarlijkse onderhoudskosten gezien het project nog maar recent werd afgewerkt (met uitzondering van het schuilhuisje en het bushokje die nog dienen geplaatst te worden).

Contactpersoon

Studiebureau Jonckheere – 050/ 65 56 55

Toegepaste maatregelen

×