Hergebruik regenwater in bedrijvenzone Diepenbeek

Locatie
KMO-zone Dorpveld Diepenbeek
Opdrachtgever
AGB Diepenbeek

Ontwerper
Libost (nu Sweco), uitvoerder: Slegers (nu APK)
Realisatie
2013-2014
Waar
Wijk
Situatie
Bedrijventerrein
In deze KMO-zone werd een alternatief waternetwerk aangelegd voor hergebruik van het regenwater.
diepenbeek

Beschrijving

AGB Diepenbeek wil de nadruk leggen op een duurzame KMO-zone.

Randvoorwaarden

Bedrijven moeten met hun dakoppervlakte aansluiten op het openbaar RWA-systeem. Alle bedrijven zijn verplicht regenwater af te nemen via dit systeem. Dit is opgenomen in hun bouwvergunning.

Uitvoeringsaspecten

Wateropslag en buffering gebeurt in een overgedimensioneerd RWA-systeem. Infiltratie gebeurt via open bekkens met bijpassende beplanting en vlonders. Co-creatie: pompstation + secundair regenwatercircuit met permanente druk van 8 bar.

Investeringskost

De prijs van dit project bedraagt 212.000,00 euro excl. btw.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht. Voor het onderhoud heeft men een onderhoudscontract met Xylem Water Solutions. De onderhoudsfrequentie is jaarlijks en de kost hiervoor bedraagt 500 tot 1.000 euro.

Een aandachtspunt ter verbetering betreft de communicatie met de bedrijven van de KMO-zone over de mogelijkheden van het systeem.

Contactpersoon

Gemeente Diepenbeek – Wim Motmans – 011 491 934

Toegepaste maatregelen

×