Heraanleg speelplein Weesbeekdal Kortenberg

Locatie
Weesbeekdal Kortenberg
Opdrachtgever
Gemeente Kortenberg

Ontwerper
Aquafin projectmanagement en engineering i.s.m. met Studio-K (landschapsbureau)
Aannemer
Quintelier NV
Realisatie
2023
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
De kinderen werden op voorhand reeds betrokken om aan te geven welke speeltuigen ze graag zouden hebben. 
Kortenberg

Beschrijving

Dit is een oud speelpleintje met vervallen speeltuigen op een kortgemaaid gazon dat werd omgetoverd tot een speelplein met reliëf, ruimte voor infiltratie en buffering van regenwater, biodivers en streekeigen beplanting en speeltoestellen waarop ook kinderen met een beperking naar hartenlust kunnen spelen.

Randvoorwaarden

Er mocht (zoals voorgesteld in het hemelwaterplan) ruimte voor water gegeven worden maar er moest ook nog voldoende ruimte gehouden worden voor recreatie. Ook veiligheid was belangrijk en biodiversiteit.

Uitvoeringsaspecten

Er zijn 2 infiltratiekommen geplaatst waarin het onderste gedeelte op infiltratie werkt en het bovenste gedeelte op buffering met vertraagde afvoer. Er werd ook 1 infiltratieputje voorzien opwaarts de toevoer van de kleinste infiltratiekom. Halfverhardingen werden toegepast tussen het voetpad en vlonderpad.

Op korte termijn was het niet mogelijk om al veel regenwater naar het speelplein te sturen aangezien in de omgeving nog geen gescheiden stelsel ligt. Toch werden alvast enkele quick wins gerealiseerd nl. 2 zones met garageboxen en een deel van de wegenis werd reeds afgekoppeld naar de infiltratiekommen.

Participatie burger

De kinderen werden op voorhand reeds betrokken om aan te geven welke speeltuigen ze graag zouden hebben. Tijdens ontwerpfase werden de burgers nogmaals uitgenodigd om hun bezorgdheden over het ontwerp te uiten. Hier werd in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden.

Investeringskost

De aannemingskosten bedragen 208.341,57 euro. Externe kosten bedragen 28.133,75 euro.

Werking en onderhoud

In de aanbesteding is voorzien in het algemene beheer van beplantingen, inclusief een inboetgarantie gedurende 2 jaar. Algemeen beheer bestaat uit: afranden gasmatten en verharding, extensief maaien van kruidachtige vegetaties (bloemrijk grasland), intensief maaien (bloemrijk gazon), begieten, verwijderen ongewenste vegetatie tussen heestermassieven en lage begroeiing, snoeien heester massieven en bomen.

Men voorziet hier: 10 tot 15 beurten/jaar intensief maaien. 1 beurt/jaar extensief maaien. De onderhoudskost wordt ingeschat op 7.778,25 euro per jaar.

Samenwerking met een landschapsbureau vraagt een andere aanpak dan met een standaard studiebureau voor een rioleringsproject. Dit was in het begin soms even zoeken maar al snel is een hele mooie samenwerking tot stand gekomen.

Contactpersoon

 • Studio K: Karlien Heremans
  • Contact – Studio K
  • project@studiok.be
 • Gemeente Kortenberg: Emmy Crabbé
 • Aquafin:
  • Fien Vos +32477587692, fien.vos@aquafin.be
  • Maarten Cappoen

Toegepaste maatregelen

×