Heraanleg Rosier, Bredestraat en Begijnenstraat Antwerpen

Locatie
Rosier, Bredestraat en Begijnenstraat Antwerpen
Opdrachtgever
Antwerpen en Water-link (Aquafin)

Ontwerper
Studiebureau Arcadis – Aannemer Colas
Realisatie
2019-2020
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Bomen krijgen een prominente plaats in het straatbeeld.
Heraanleg begijnenstraat

Beschrijving

Bij de heraanleg van de straten werd gekozen voor een type woonerf waarbij bomen een prominente plaats krijgen (waar dit in de bestaande toestand nog kale straten zijn). De straatkolken worden aangesloten naar kleine infiltratiebuizen die in de plantvakken rond de bomen worden gelegd. Op die manier kan het regenwater eerst maximaal gebruikt worden door de boom of kan het water infiltreren in de bodem. Pas bij felle regen en volledige vulling van de infiltratiesysteem kan het regenwater de weg van een overloop volgen naar de riolering. Ondergronds heeft de boom veel meer ruimte en is een veel groter volume grond + infiltratiesysteem aanwezig dan de bovenbouw doet vermoeden.

Door te investeren in goede ondergrondse voorzieningen voor bomen wordt er extra groenvolume gecreëerd zonder ruimteverlies op het openbaar domein. Bomen die onder de grond meer ruimte krijgen, worden groter. Ze kunnen dus ook meer water verwerken. Stel dat je een boom hebt met een kruin van 5m doorsnee. Dat geeft ca. 65m³ groenvolume. Als je de kruin 1 m breder kan maken tot 6m dan krijg je al ca. 115m³ groenvolume. Dat is 50 m³ extra groen.

Het afleiden van regenwater naar de bomen zorgt ervoor dat de boom voldoende water krijgt en de groendiensten geen drinkwater moeten gebruiken voor de bevloeiing. Een deel van het regenwater zal bovendien infiltreren, wat goed is tegen de uitdroging van de bodem. Bovendien zal de bodem ’s zomers zorgen voor een licht verkoelend effect dankzij de schaduw.

Samen met de heraanleg van de straat promoot de stad Antwerpen ook het aanleggen van groene gevels in deze straten. Al deze maatregelen samen leveren een bijdrage om de Stad Antwerpen beter te beschermen tegen droogte, wateroverlast en hitte.

Heraanleg begijnenstraat

Investeringskost

De kostprijs van het totale project bedraagt 2.300.000 euro excl. btw. De boomvakken zijn hier een beperkt aandeel in.

Financieel zou een klassieke aanleg iets goedkoper zijn maar in het ontwerp is de milieuwaarde groter dan in een ontwerp zonder bomen en infiltratiemogelijkheden.

Werking en onderhoud

Meer informatie over de werking en het onderhoudt volgt later.

Contactpersoon

Arcadis – bart.verhaegen@arcadis.com | 0492/13.81.11

detail aanleg antwerpen
"1: regenwater stroomt binnen via straatkolk; 2: water verspreid zich in het plantvak via infiltratiebuizen; 3: bij volledige vulling van de infiltratiebuizen is en overloop mogelijkheid naar de riolering"

Aanleg plantvak onder boomgroeiplaats, er zijn vaste stukken buis tussengeplaatst om er zeker van te zijn dat het water over de volledige lengte doorstroomt (geen samendrukking op termijn).

Toegepaste maatregelen

×