Heraanleg Heikantplein Vorselaar

Locatie
Heikantplein Vorselaar
Opdrachtgever
Gemeente Vorselaar

Ontwerper
Jozef Legrand, Michiel De Visscher en Ingenieursbureau France nv
Realisatie
2009
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Het Heikantplein werd omgetoverd van afgeleefd, verlaten en donker plein naar een aangename verblijfsplek.
heikantplein vorselaar

Beschrijving

Op het Heikantplein te Vorselaar, gelegen langs enkele verkeersassen op de rand van de historische dorpskern, was de verkeersfunctie overheersend geworden.

Het plein lag er al een decennium lang verlaten bij en was geëvolueerd tot een erg donker en gesloten plein. Hagen, struiken en laagstammige bomen verhinderden het doorzicht. Het plein werd op dat moment nauwelijks gebruikt door de buurt en verenigingen.

Na een procedure via de Vlaamse Bouwmeester werd de opmaak van een beeldkwaliteitsplan en de herinrichting van Vorselaar opgestart.

Na de heraanleg staan openheid, functionaliteit en gezelligheid centraal. De verharde ruimte werd verminderd, een deel van het wegtracé werd afgeschaft en ingenomen als plein.

Belangrijke jaarlijkse activiteiten in Vorselaar verhuisden naar deze plek.

Randvoorwaarden

Dit plein was de start van de heraanleg van het dorp. Het plein diende omgetoverd te worden van afgeleefde plein naar een aangename verblijfsplek.

De gemeente maakte van de gelegenheid gebruik om op het plein een gescheiden rioleringsstelsel te plaatsen. Het hemelwater stort over in een wadi, centraal gesitueerd op het plein.

heikantplein vorselaar

Uitvoeringsaspecten

Bij de heraanleg werd het plein sterk vergroend door bijkomende bomen te planten en een speelzone in het gazon te voorzien. De volwassen bomen bleven behouden en komen beter tot hun recht op het vernieuwde plein.

Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel werd in de groenzone ook plaats gemaakt voor een wadi en gracht waar het hemelwater in overstort en kan infiltreren. Door de flauwe hellingen van de wadi vormt het ook een leuke speelzone wanneer deze droog komt te staan.

Daarnaast werden de parkeerplaatsen uitgevoerd in kassei met open voeg om zo veel mogelijk hemelwater lokaal te laten infiltreren. De vernieuwde parking is voorzien in een kasseiverharding met open voeg. Het plein watert af naar een decoratieve gracht langs de Boulevard. Het regenwater infiltreert zo op natuurlijke wijze.

heikantplein vorselaar

Participatie burger

Bij de opmaak van het ruimere beeldkwaliteitsplan werd overlegd met de inwoners.

Investeringskost

De prijs bedraagt 540.000 euro

Werking en onderhoud

Het onderhoud omvat het standaard groenonderhoud.

De infiltratiecapaciteit van de kassei met open voeg overtrof onze verwachtingen en infiltreert tot op heden zeer goed.

Het vernieuwde, vergroende Heikantplein werd heel enthousiast onthaald bij de bewoners. Dit leert ons dat bewoners groene pleinen als meerwaarde ervaren en dat het behouden van bestaande volwassen bomen zeker de strijd waard is.

Contactpersoon

Ingenieursbureau France – info@bureau-france.be – 03 491 80 80

Toegepaste maatregelen

×