Heraanleg H. Hooverplein Leuven

Locatie
Herbert Hooverplein Leuven
Opdrachtgever
Stad Leuven

Ontwerper
Stad Leuven
Aannemer
Krinkels
Realisatie
2018
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Het ontwerp hield rekening met de verschillende functies die het plein vervult als evenementenplein en voldoet anderzijds aan de nood om een beleefruimte te creëren.

Download PDF

h hooverplein leuven

Beschrijving

De verkeerssituatie op en rond het H.Hooverplein was ten gevolge van het circulatieplan veranderd. Deze verandering vereiste een heraanleg waarbij er enerzijds rekening moest gehouden worden met de verschillende functies die het plein vervult als evenementenplein en anderzijds de nood om een beleefruimte te creëren.

Deze sfeer werd bereikt door de implementatie van een gelijkgrondse waterfontein, nieuwe groenvakken waar het water deels naartoe werd geleid en maximale inplanting van toekomstbomen. Op deze manier functioneert het H.Hooverplein ook als een overgangszone tussen het groene stadspark & het versteende Ladeuzeplein.

 

 

Randvoorwaarden

Het H. Hooverplein is een evenementenplein dat wordt ingezet voor verschillende aangelegenheden, zo is er wekelijks een markt, jaarlijks een kermis en zijn er heel het jaar door diverse kleinere evenementen.

Bij de heraanleg moest er dus rekening mee gehouden worden dat al deze activiteiten opnieuw daar een plaats konden krijgen. Daarnaast moesten bestaande groenzones en bomen behouden blijven.

De verkeerscirculatie rond het plein moest conform het circulatieplan zijn en plaatselijke woningen moesten verkeerstoegankelijk blijven.

 

h hooverplein leuven

Uitvoeringsaspecten

Nieuwe groenvakken:

  • Waar mogelijk gezien bovenstaande randvoorwaarden
  • Plein watert maximaal af richting deze groenvakken (goot en kolken voorzien voor grote regenval)

Toekomstbomen:

  • Bomenrij in lijn van bomenrij uit stadspark
  • Zelfde type (Tilia Cordata) als bestaande grote bomen
  • Ondergrondse boomgroeiplaatsverbetering voorzien (Treeparker)

Beperkt waterdoorlatende verharding:

  • Kleiklinkers met voegvulling zand
  • Drainerend schraal betonfundering (compromis tussen waterdoorlatendheid & evenementenbelastingen)

Participatie burger

Er werd geen actieve participatie gehouden, er werd voornamelijk geïnformeerd naar de burger toe. De vele randvoorwaarden die al bestonden lieten weinig vrijheid toe.

Investeringskost

De prijs bedraagt 1.128.186,62 euro (incl. btw en herziening)

Werking en onderhoud

Regulier onderhoud, jaarlijks invoegen verharding en snoeien groen wanneer nodig.

Verbeterpunten: Vrijere keuze laten in boomgroeiplaatsconstructies om marktspeling te laten gebeuren.

Contactpersoon

Piet Bovin – piet.bovin@leuven.be – 016/27 25 00

Toegepaste maatregelen

×