Geveltuin Blankenberge

Locatie
Weststraat Blankenberge
Opdrachtgever
Farys en Stad Blankenberge

Ontwerper
Plantec
Realisatie
2020
Waar
Gebouw
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
De bestaande zijgevel van de school werd aanzien als een ideale plaats om een verticale tuin vorm te geven.
Blankenberge gevel

Beschrijving

De werken kaderen in de heraanleg van een bestaande straat met een zeer beperkte ruimte/profiel, waar zowel de voetganger (schoolomgeving), de fietser als de wagen plaats moest krijgen. Veel ruimte voor groen was dus niet meer beschikbaar. Om de omgeving toch een kwalitatieve groene invulling te geven werd gezocht naar een creatieve oplossing.

Op het kruispunt t.h.v. een bestaand verloederd pleintje werd gezocht naar ruimte. De bestaande zijgevel van de school werd aanzien als een ideale plaats om een verticale tuin vorm te geven. Er werd een participatie aangegaan met de school om dit te kunnen realiseren.

Randvoorwaarden

Inrichting van openbaar domein binnen een zeer beperkte beschikbare ruimte.

De robuustheid van het systeem en de beperking van onderhoud waren belangrijk.

Blankenberge gevel

Uitvoeringsaspecten

Een bestaand dak van de school die rechtstreeks aansloot op de riolering, werd afgekoppeld en aangesloten op een regenwaterput die dienst doet als voeding voor de verticale tuin.

Hergebruik van regenwater was een belangrijk aspect om de kost van bewatering te minimaliseren, maar past uiteraard zeer goed in de visie van duurzaam watergebruik.

Er werd creatief omgesprongen om de technieken (buffertank, stroom, bemesting,…) onder te brengen in een technische ruimte. Deze werd ingebouwd in een zitmeubel op het plein. Onder het plein was ruimte voor een RWA put en watertellerput.

Participatie burger

Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de school i.f.v. gebruik zijgevel. Er werd een infobord geplaatst met vermelding van plantensoorten.

Investeringskost

De prijs voor de verticale tuin, technieken en afkoppeling van het regenwater bedraagt 80.000 euro.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht. Het creëren van de ruimte voor de techniek is zowel ondergronds als bovengronds een uitdaging gebleken.

2-jaarlijks onderhoud: nazicht bewateringsinstallatie, bijvullen bemesting, vervangen dode planten. Bij uitval van beregeningssysteem krijgt stad en leverancier automatische melding. De kost van het onderhoud bedraagt jaarlijks ongeveer 6.000 euro.

Contactpersoon

Leslie Packo – leslie.packo@plantec.be -0486 53 03 87

Toegepaste maatregelen

×