Elzenhoek Zedelgem

Locatie
Elzenhoek – Diepstraat - Pierlapont in Zedelgem
Opdrachtgever
Opdrachtgever Aquafin – Riopact – gemeente Zedelgem

Ontwerper
Studiebureau Jonckheere bv
Aannemer
Marc Verhegge bv
Realisatie
2020
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Afkoppelingsproject met afwatering straten naar infiltratie en vertraagde afvoer naar waterloop.
elzenhoek Zedelgem

Beschrijving

Het project betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en afkoppelingen in de straat. Aangrenzende straten waren al aangelegd met een gescheiden rioleringsstelsel. Deze straat ontbrak nog.

De nieuwe straat is aangelegd in beton, maar zonder goten waar het regenwater afloopt. Het water loopt af in het pleintje waar het de kans krijgt om te infiltreren. Pas als het water in het verlaagde plein hoger komt loopt deze over in slikkers in het plein. Op droge momenten is de groenzone volledig bruikbaar als buurtpleintje met een petanqueveld.

Binnen hetzelfde project werd een afwateringsgracht/beek aangelegd voor het bestaande RWA-stelsel in de rest van de wijk. Voordien liep het RWA –stelsel in de collector.

Randvoorwaarden

De ladder van lansink moet maximaal gerespecteerd worden.

elzenhoek Zedelgem

Uitvoeringsaspecten

Buffering en infiltratie op het plein. De RWA- gracht is ook voorzien van stuwen om het water vertraagd af te voeren naar de bestaande waterlopen.

Participatie burger

De burger werd op een klassieke manier betrokken via infovergaderingen.Dit zowel voor de projecttoelichting als de afkoppeling. Naar aanloop van de werken toe en tijdens de werken werden er regelmatig updates gegeven aan burgers die zich hiervoor hadden ingeschreven.

Investeringskost

Het totale project had een kostprijs van 1.172.938,36 euro incl. BTW. Hierin zat de Elzenhoek inbegrepen alsook de heraanleg van de wegenis met aanleg van het gescheiden stelsel in de Pierlapont en de aanleg van de afwaterings- en infiltratiegracht langs de Pierlapont.

elzenhoek Zedelgem

Werking en onderhoud

Het onderhoud betreft: onderhoud groenzones, rijten van afvoergracht en extensief onderhoud.

Burgers dienen nog meer bewust gemaakt te worden van de doelstellingen van de aanleg. Bij de eerste keer dat de groenzone gevuld was met water kort na de grondwerken waren de bewoners toch verrast. Nu is er een gewenning en wordt er zelf al gesuggereerd om in de winter de ondergelopen groenzone te gebruiken als schaatsvijver.

Contactpersoon

Steven Dejaeghere, Dienst openbare werken gemeente Zedelgem
Steven.dejaeghere@zedelgem.be – 050/ 28 82 20

Toegepaste maatregelen

×