Drongenplein Gent

Locatie
Drongenplein Gent
Opdrachtgever
Stad Gent en Farys

Ontwerper
Conceptstudie: Stad Gent – Detailstudie: Sweco Belgium nv
Realisatie
2017-2018
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Het historische plein werd onthard en vergroend en is opnieuw een echt dorpsplein.
Drongenplein Gent

Beschrijving

Het historische plein verloor in de loop der jaren zijn identiteit. Het Drongenplein was een veredelde parking met weinig structuur. Het plein was ongezellig met weinig kansen tot ontmoeting of ontspanning. De beschermde bomenkrans op het plein had bovendien sterk te lijden onder de vele geparkeerde auto’s. Zozeer zelfs dat haar voortbestaan werd bedreigd.

In het ontwerp wordt daarom maximaal ingezet op ontharding. Het historische plein wordt opnieuw een echt dorpsplein:  een ontmoetings-, speel- en feestplek voor de Drongenaars.

Parkeren op het plein is niet langer mogelijk. In de plaats is er nu een prachtige, groene grasmat met wandelpaden en zitbanken.

Randvoorwaarden

In dit project werd er sterk ingezet op ontharding. Hiervoor moest een deel van de parkeerplaatsen weggehaald worden uit de projectzone om de vergroening te kunnen realiseren. Om hiervoor een draagvlak te vinden werd gezocht naar compensatiemogelijkheden.

Drongenplein Gent

Uitvoeringsaspecten

Het project zet sterk in op het terugdringen van ruimtebeslag door het drastisch verminderen van de verharde oppervlakte binnen het projectgebied (-17%). Op die manier wordt het huidige parkeerplein omgevormd tot een groen hart met ruimte voor beleven en ontmoeten.

De parkeerstroken zijn voorzien van een waterdoorlatende opbouw in kasseien met open voeg.

Ook water krijgt een plaats. Waar mogelijk wateren paden en verhardingen rechtstreeks af in naastgelegen groenzones.

De groene ruimte wordt meervoudig ingericht met aandacht voor alle doelgroepen. Er is aandacht voor zitgelegenheid, spelprikkels. Dit versterkt aanzienlijk de sociale contacten.

Drongenplein Gent

Participatie burger

Om de inwoners van Drongen te betrekken bij hun nieuwe dorpsplein kwam er een sterk participatief traject. In twee ontwerpateliers dachten de Drongenaars na over de sterktes en zwaktes van hun plein.

Met die ideeën ging de stad aan de slag, samen met een klankbordgroep. Deze groep bestond uit vertegenwoordigers van diverse belangengroepen. Hierin werden de randvoorwaarden verfijnd en keuzes gemaakt.

Investeringskost

De investeringskost bedraagt 3.360.000 euro inclusief btw.

Werking en onderhoud

Gent merkt op dat er niet permanent geparkeerd mag worden op het grindgazon. Doordat er hierop permanent geparkeerd wordt, is deze zone één groot verhard oppervlakte geworden.

Contactpersoon

Bernaerdt Stijn – Stijn.bernaerdt@stad.gent – 09/266 77 09

Drongenplein Gent

Toegepaste maatregelen

×