De Bilk Brugge

Locatie
Pannebekestraat Sint-Jozef
Opdrachtgever
Stad Brugge (Openbaar Domein)

Ontwerper
Ilse Vansevenant
Realisatie
2018
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
De Bilk ligt verdiept ten opzichte van de omgeving en heeft een belangrijke waterbufferende functie.

Download PDF

bilk brugge

Beschrijving

De waterproblematiek is de rode draad door het ontwerp. De Bilk ligt verdiept ten opzichte van de omgeving en heeft een belangrijke waterbufferende functie. Het ontwerp werd dan ook opgemaakt vertrekkende vanuit dit oogpunt. Er werd zo weinig mogelijk verharding voorzien. Om te voorkomen dat de intensief bespeelbare zones onder water komen te staan, werden deze verhoogd aangelegd. Een gelijke waterbergingscapaciteit werd bereikt door de uitgraving van wadi’s. Naast een bufferende functie vormen deze wadi’s een natuurlijk spelelement.

In de wadi’s en elders op ‘De Bilk’ werden 53 hoogstammige en meerstammige elzen aangeplant. Deze boomsoort heeft immers het vermogen om water aan de bodem te onttrekken.

Randvoorwaarden

Een aantal bijkomende randvoorwaarden, zoals het tijdelijk plaatsen van een feesttent, de verplaatsing van de jongerenhangplek, het verkleinen van de toen aanwezige trapvelden, de integratie van een nieuw basketbalterrein en de aanleg van een bijkomend speelplein voor kinderen van 6 tot 12 jaar, vormden het programma voor de opmaak van het ontwerp.

 

Uitvoeringsaspecten

Nieuwe groenstructuren delen de rechthoekige vorm van ‘De Bilk’ op in verschillende functionele deelzones.

De feesttent kan voortaan geplaatst worden binnen de contouren van een polyvalent vlak grasplein die ook dienst doet als trapveld met demonteerbaar doel. Ernaast ligt een trapveld met twee vaste doelen.

Centraal verbindt het hoofdpad, omkaderd door een elzendreef, alle functies. Een trap die het hoogteverschil tussen het basketbalterrein en het speelplein opvangt, doet dienst als obstakel voor bromfietsers.

Het nieuwe basketbalterrein werd gecombineerd met de jongerenhangplek en een parcours voor kleine fietsertjes. Mogelijke overlast ten gevolge van de hangplek wordt beperkt door de verdiepte aanleg ten opzichte van het basketbalterrein en de straat.

Het speelplein voor de 6 tot 12 jarigen bestaat uit een aantal zandvlaktes met ruimtenet, groepsschommel, klimtoestel en een rekstok. Verschillende wadi’s, die een bufferende functie hebben en die als compensatie voor de verhoogde zandvlaktes fungeren, vormen het verbindend element tussen de zandvlaktes en het basketbalterrein.

de bilk brugge

Participatie burger

De Bilk is gelegen nabij het dienstencentrum De Garve in Sint-Jozef (Brugge). In 2014 werd in samenspraak met de omwonenden en het dienstencentrum een masterplan opgemaakt en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Het plan voorzag naast speelruimte ook de oprichting van een buurttuin. Deze buurttuin werd in 2015 aangelegd en draagt bij tot de dynamiek op de site.

Investeringskost

De prijs bedraagt 129.277,88 euro.

de bilk brugge

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht. Op de hogere bespeelbare zones staat er nooit lang water. De wadi’s vangen het water op en zorgen voor het infiltreren in de bodem.

Het eerste jaar wordt het onderhoud uitgevoerd door de aannemer. Nadien door de stad zelf.

  • Maaien gazon
  • Scheren hagen
  • Wieden beplanting (minimaal – want de beplanting is nu al volledig dichtgegroeid)

Contactpersoon

Ilse Vansevenant – Ilse.vansevenant@brugge.be – 050 44 85 85

 

Toegepaste maatregelen

×