Cluster Steenakker Gent

Locatie
Steenakker, de Muilaardstraat, het Louis Roelandtplein en gedeeltes van respectievelijk de Haardstedestraat en de Zwijnaardsesteenweg
Opdrachtgever
Stad Gent en Farys

Ontwerper
Concept: Stad Gent - Detailstudie: Studiebureau Steven Buyens
Realisatie
2019-...
Waar
Wijk
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
In deze cluster staan veiligheid en comfort voor de voetgangers en fietsers, vergroening en infiltratie van regenwater, vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer en kindvriendelijkheid centraal.
steenakker gent

Beschrijving

Bij het ontwerp van deze cluster staan de begrippen als: veiligheid en comfort voor de voetgangers en fietsers, vergroening en infiltratie van regenwater, vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer en kindvriendelijkheid centraal. Tevens wordt in Steenakker een nieuwe RWA-afvoer gerealiseerd die een deel van het regenwater dat reeds gescheiden is binnen het project voor de tramverlenging naar het UZ zal afvoeren naar de Leebeek en zal fungeren als regenwatercollector voor de wijk.

Randvoorwaarden

Enkel verharding voorzien wat functioneel strikt noodzakelijk is. Hierbij gaat men er van uit dat iedere verharding intensief moet gebruikt worden.

steenakker gent

Uitvoeringsaspecten

Het project zet zich in op het terugdringen van ruimtebeslag en ruimte te maken voor groen en spelelementen.

Het totale oppervlakte van de projectzone is ongeveer 29.725 m². In de bestaande toestand is het verharde oppervlakte ongeveer 26.540m². Na uitvoering van de werken zou dit nog ongeveer 22.685m² zijn.

In de bestaande toestand zijn er 365 parkeerplaatsen verdeeld over de gehele projectzone. Na de werken verminderd dit aantal met ongeveer 24% naar een totaal aantal van 276 parkeerplaatsen waarvan een 5 parkeerplaatsen voor mindervaliden.

Verspreidt over de hele cluster worden er een 23 nieuwe fietsenstallingen type Gent voorzien, goed voor een 115 fietsen.

Er worden 169 nieuwe bomen aangeplant, een zestiental bestaande bomen worden gerooid.

De riolering in de cluster Steenakker wordt integraal vernieuwd en als gescheiden stelsel aangelegd met een hoofdafvoer voor regenwater. Er wordt waar mogelijk maximaal ingezet op infiltratie, zo zal bijna alle water uit Steenakker terecht komen in een langgerekte wadi en wordt ook het water van de omgeving van het Louis Roelandtplein afgevoerd naar een wadi in de nieuwe speelzone.

steenakker gent

Participatie burger

Het voorontwerp werd tijdens een infoavond voorgelegd aan de buurtbewoners.

Investeringskost

De investeringskost bedraagt 6.802.208 euro.

Werking en onderhoud

Meer informatie over de werking en onderhoud volgt na uitvoering.

Contactpersoon

Bernaerdt Stijn – Stijn.bernaerdt@stad.gent – 09/266 77 09

 

Toegepaste maatregelen

×