Cluster Hertstraat Gent

Locatie
Cluster Hertstraat in Gent
Opdrachtgever
Gent

Ontwerper
Studiebureau Evolta en de stad Gent
Realisatie
Gepland in 2021
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Er werd maximaal ingezet op ontharding om het stedelijk hitte-eilandeffect aan te pakken.
cluster hertstraat

Beschrijving

Periodes van extreme hitte en hevige regenbuien komen steeds vaker voor, de vele verhardingen in de stad zorgen immers voor een stedelijk hitte-eilandeffect. In het ontwerp van de cluster Hertstraat wordt daarom maximaal ingezet op ontharding. Zo komt er ruimte vrij voor geveltuinen, boomvakken en wadi’s. Water kan maximaal infiltreren in de vele groenzones en waterdoorlatende verhardingen, de riolering kon bijgevolg beperkter gedimensioneerd worden. Dankzij de vernieuwende inrichting kunnen huidige- én toekomstige bewoners een plek vinden in het centrum van de stad tussen het groen.

We stappen af van de klassieke benadering van een wegontwerp binnen een stedelijke context. We denken niet meer in termen van voetpad, rijbaan of plantvak maar beschouwen de ruimtes als groene woonerven waar water maximaal ter plaatse kan infiltreren.

Klassieke voetpaden worden vervangen door het woonerfprincipe waar we maximaal kunnen inzetten op verhardingen met groene voegen.

De toepassing van een grootschalige vergroening en ontharding in het centrum van een stad – maakt het project zo uniek. De verharde oppervlakte wordt met bijna 1/3 verminderd!

In bepaalde delen worden volledige straten integraal opgebroken van gevel tot gevel en integraal vervangen door een groenzone (100% ontharding). Er worden uitzonderlijke geveltuinen toegepast tot wel 2m breed.

Randvoorwaarden

Een deel van de parkeerplaatsen werd weggehaald uit de projectzone om de vergroening te kunnen realiseren. Om hiervoor een draagvlak te vinden werd gezocht naar compensatiemogelijkheden. Een ongebruikte, derde rijstrook vlakbij het projectgebied zal omgevormd worden naar een volwaardige parkeerstrook.

cluster hertstraat

Uitvoeringsaspecten

Verschillende waterdoorlatende verhardingen worden gecombineerd: kasseien met grasvoeg, betonstraatstenen met grasvoeg en kasseien met split voeg.

Om de nutsleidingen te beschermen onder de geveltuinen zal een geotextiel voorzien worden tussen de leidingen en de teelaarde.

Door de toepassing van wadi’s worden kolken en rioolaansluitingen in bepaalde straten vermeden.

De stedelijke omgeving vraagt robuuste en klimaatbestendige plantensoorten, daarom kiezen we planten die gedijen in droge- en tijdelijk natte bodems. Een boeiende mix van vaste planten zorgt voor aan aantrekkelijk en ecologisch geheel.

Er wordt ingezet op de realisatie van leefstraten met een sterke verblijfsfunctie. Er is aandacht voor zitgelegenheid, spelprikkels. Dit versterkt aanzienlijk de sociale contacten.

cluster hertstraat

Participatie burger

Om deze vernieuwende principes te kunnen implementeren is een draagvlak nodig. Er werd een uitgebreid participatie- en communicatietraject uitgewerkt. De bewoners konden plaatsnemen aan ontwerptafels, om samen met ons hun straat vorm te geven.

De bewoners werden ook begeleid en warm gemaakt om de geveltuinen te gaan onderhouden na 1 jaar lang onderhoud door groendienst/aannemer. Dit zal dan terug na 1 jaar geëvalueerd worden.

Investeringskost

De kost van het project bedraagt 2.140 692,71 euro. Dit komt neer op 467,20 euro per m² verharde oppervlakte.

Werking en onderhoud

Meer informatie over de werking en onderhoud volgt na uitvoering.

Contactpersoon

Evolta nv
gert.criel@evolta.be – +32 9 326 92 92
pieter.vandendorpe@stad.gent – +32 9 266 78 08

 

cluster hertstraat

Toegepaste maatregelen

×