© mortsel
© mortsel

Bekken Drabstraat Mortsel

Locatie
Drabstraat Mortsel
Opdrachtgever
Aquafin NV

Ontwerper
Studiebureau Arcadis – Aannemer Alonco Aannemingen BVBA
Realisatie
2019
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
© mortsel

Beschrijving

Om de Drabstraat beter te beschermen tegen wateroverlast werd een infiltratie- en bufferbekken aangelegd. Het regenwater dat in het bufferbekken terecht komt, kan deels infiltreren en wordt deels gebufferd. Het volume is overwegend gerealiseerd als buffervolume en voor een beperkter deel als infiltratievolume.

Bij lichte neerslag infiltreert het water in de bodem van het bekken en het onderste deel van de wanden. Bij hevige neerslag is een vertraagde doorvoer voorzien om het bekken optimaal te vullen en zo het buffervolume aan te spreken.

Uitvoeringsaspecten

Om de infiltratiecapaciteit maximaal te behouden, werden grasbetontegels voorzien op de plaats waar men rijdt om machinaal te maaien. De oevers werden beschermd om afkalving tegen te gaan en groene wanden met een doorlatendheid te garanderen.

Investeringskost

De totale kost van het project bedraagt 160.000 euro excl. btw.

Op termijn wordt nog bijkomende verharde oppervlakte op het bufferbekken aangesloten. In het bufferbekken is ongeveer 650m³ buffervolume voorzien + een beperkt infiltratievolume. Rekening houdend met de 250 m³/ha voorwaarde betekent dit dat op termijn maximaal 2,6 ha verharding kan aangesloten worden. Dit komt neer op +/- 6€/m² aangesloten verharding.

Bij afvoer van dit regenwater i.p.v. buffering zou het volledige afwaarts stelsel vergroot moeten worden, een aanzienlijke kost die moeilijk te begroten valt.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt tot heden als verwacht maar er is nog geen extreme regenval geweest.

Qua onderhoud dient er enkel gemaaid te worden.

Contactpersoon

Arcadis – bart.verhaegen@arcadis.com – 0492/13.81.11

Toegepaste maatregelen

×