Bouwcampus Diepenbeek

Locatie
Wetenschapspark 33 Diepenbeek
Opdrachtgever
Confederatie Bouw Limburg

Ontwerper
HVC Architecten
Aannemer
Van De Kreeke
Realisatie
2018
Waar
Gebouw
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Mede omwille van de hoge grondwaterstand is gekozen voor het waterplein, zo kon de buffering boven de grondwaterspiegel plaatsvinden.

Download PDF

Bouwcampus Diepenbeek

Beschrijving

In 2018 werd de Bouwcampus gerealiseerd, een campus waar de Confederatie Bouw Limburg, de Construction Academy en Constructiv een nieuwe thuis kregen. De aanbesteding werd uitgeschreven als design &Built met een aantal voorwaarden op innovatief vlak, waarin duurzaamheid, BIM, Lean en bouwen in bouwteam vooropstonden. Het 1.500 vierkante meter grote gebouw is energieactief.

Het regenwater van de daken wordt opgevangen in een regenwatertank voor het hergebruik van water. Op de parking wordt het water opgevangen door verticale infiltratie slokkers (V-Flow), die een overloop hebben naar het waterplein.

Ten behoeve van de buffering van regenwater is gekozen voor een waterplein, waar bij hevige regenval het plein dient als regenwaterbuffer en waar mensen in de zomer kunnen samenkomen om bij te praten. Het regenwater infiltreert op de bodem van het plein middels een V-flow.

De overloop van het bekken is gekoppeld aan een infiltratiekrattensysteem, dat op zijn beurt weer overloopt via een drainagebuis met grindomhulling. Dit om extra buffercapaciteit en maximale infiltratie te bereiken.

Randvoorwaarden

Vanuit de opdrachtgever werd duurzaam omgaan met regenwater als voorwaarde gesteld.

Mede omwille van de hoge grondwaterstand is gekozen voor het waterplein, zo kon de buffering boven de grondwaterspiegel plaatsvinden. Door verticale infiltratie toe te passen kan een goede infiltratie worden bereikt.

Bouwcampus Diepenbeek

Uitvoeringsaspecten

Door het gebruik van prefab keerwanden werden er diverse niveaus in de constructie gemaakt, waar een aantal zitelementen werden voorzien, waar mensen kunnen ontspannen.

Als afscheiding werd rondom beplanting voorzien om zo het groene karakter van het plein te benadrukken.

Investeringskost

De totaalkost van het project bedraagt 4.100.000 euro.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt geheel zoals voorzien, na een hevige regenbui staat er water in het waterplein, maar grote delen van het jaar kan het als ontspanningsplek dienen.

Vanwege de grote zandvang dient de V-flow eenmaal per jaar schoongemaakt te worden.

Contactpersoon

Laurent Habets – Lhabets@vandekreeke.eu – 011/851625

Bouwcampus Diepenbeek

Toegepaste maatregelen

×