Alle maatregelen

Laat je inspireren door de maatregelen om Vlaanderen groen en blauw in te richten. Ga op een slimmere manier om met water.

Filters

Filter op

wis filters

Thema

Waar

Bovengrondse ruimte

Infiltratiecapaciteit

Grondwaterstand

Maaiveld

Situatie

Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Waterdoorlatende en waterpasserende verhardingsmaterialen

© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
© atelier GROENBLAUW
© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
© Aquafin
© Aquafin

Verharde oppervlakten zoals straten en voetpaden hebben voor een duurzaam waterbeheer een belangrijk nadeel: ze laten geen water door. Regenwater zal daardoor onmiddellijk richting riool stromen. Bij hevige regenval kan de riool het aanbod van regenwater dan niet aan, waardoor overstort op het oppervlaktewater soms onvermijdelijk is. In een droge zomer zal de gegeerde regen wegstromen naar de riolering en wordt het water niet door de bodem opgenomen. Zo ontstaat er droogtestress. We kunnen de risico’s op wateroverlast én droogte beperken door waterdoorlatende of waterpasserende verharding toe te passen. Er zijn diverse mogelijkheden.

Waterdoorlatende en waterpasserende verhardingsmaterialen hebben veel voordelen: het regenwater kan in de bodem wegzakken, het grondwater aanvullen, droogtestress verminderen en de riool ontlasten. Waterdoorlatende verhardingen bestaan uit poreus materiaal waar water door kan. Waterpasserende verhardingen bevatten of creëren poriën waarlangs het water kan infiltreren. Voor dergelijke verhardingen zijn alle doorlatende en gedeeltelijk open materialen zeer geschikt. Denk bijvoorbeeld aan graskeien, grasbetontegels, houtspaanders, schelpen of grind als bestrating.

Het hemelwater kan dan zonder noemenswaardige belemmering direct in de bodem infiltreren; het percentage openingen varieert van ongeveer 15 tot 40%. Dit soort bestrating kan bijvoorbeeld worden toegepast bij voetpaden, speelplaatsen, brandweerwegen, in middenbermen, voor de beluchting rond bomen, als opsluiting voor bestrating, in bermen en in privétuinen.

Voor minder vaak gebruikte rijwegen en parkeerplaatsen kunnen verhardingsmaterialen zoals poreuze klinkers, klinkers met open voegen, open bestratingpatronen, grind en schelpen worden toegepast. Bij intensiever gebruikte parkeerstroken dient men genoeg aandacht te besteden aan het materiaal dat men gebruikt, zodat de beplanting genoeg kans en ruimte krijgt om te groeien. Er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden bij een open bestrating het vulmateriaal niet aan de rand te laten komen zodat er voldoende ruimte is voor de beplanting. Waterdoorlatende verhardingsmaterialen kunnen niet worden toegepast bij intensief gebruikte wegen en parkeerplaatsen voor zwaar vervoer door het vervuilingsrisico en omdat deze materialen niet zo belastbaar zijn.

Ook voor minder doorlatende gronden kunnen waterdoorlatende materialen gebruikt worden, hierbij dient de nodige drainage voorzien te worden net onder de fundering zodat deze in geval van  zware langdurige neerslag droog blijft.

Voor de dimensionering van waterdoorlatende verhardingen verwijzen we naar “dossier 5” uitgegeven door het OCW “Waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen” en “Software voor de dimensionering en materiaalkeuze voor waterdoorlatende bestratingen” en de door Febestral uitgegeven brochure waterdoorlatende betonstraatstenen en de PTV 827 – “Waterdoorlatende bestratingen” – uitgegeven door Copro.
http://febe.be/nl/publicaties/detail/brochure-waterdoor-latende-verhardingen-met-betonstraatstenen

Soorten materialen:

Poreuze klinkers

Poreuze klinkers hebben een korrelstructuur met een groot percentage poriën waardoor ze water- en luchtdoorlatend zijn. Bij gebruik van een waterdoorlatende voegvulling of zonder voeg en een waterdoorlatende ondergrond is er bij oppervlakten met poreuze klinkers een hoog infiltratiepercentage haalbaar. Poreuze klinkers zijn voor voet- en fietspaden en voor rijwegen toepasbaar.
Nadeel is dat de klinkers in de loop van de tijd kunnen dichtslibben en het infiltratie-effect verloren gaat.
Breukers

Klinkers met open voegen

Deze klinkers hebben noppen aan de zijkant zodat de klinkers altijd op afstand blijven liggen en een open voeg houden. De ruimte tussen de klinkers geeft regenwater de kans om gedeeltelijk weg te lopen. Zo beperken ze de wateroverlast op straat en in de tuin. De klinkers zijn in verschillende vormen en formaten beschikbaar.

Open bestratingspatronen

Ook gewone straatklinkers kunnen in een (half)open verband worden gelegd. De open gedeelten kunnen dan gevuld worden met gras, grind of schelpen. Met enige creativiteit zijn er veel patronen te bedenken en ook wat betreft het soort stenen is er ruime keuze. Het percentage openingen in de bestrating kan zelf worden bepaald door variatie van het patroon. De kwaliteit van de ondergrond en de stabiliteit van het verband zijn van belang om verzakking te voorkomen. Deze verharding is niet bestand tegen zware belastingen.

Amar Sjauw En Wa - Windhorst

Grasbetonstenen

Grasbetonstenen zijn stenen die een grote open ruimte tussen de stenen creëren. Minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen en garageopritten kunnen ermee verhard worden. Bij intensief gebruikte parkeerplaatsen ontwikkelt zich het gras onvoldoende. Het infiltratiepercentage kan afhankelijk van de ondergrond oplopen tot 100%.

Amar Sjauw En Wa - Windhorst

Grind, steenslag en schelpen

Op een doorlatende ondergrond kan grind of steenslag worden toegepast. Bij een minder draagkrachtige ondergrond is door verzakking periodieke opvulling nodig. Grind en steenslag kunnen gebruikt worden voor minder intensief gebruikte paden.
Schelpen en steenslag kunnen worden gebruikt als losliggende bovenlaag of worden ingestrooid in zand of klei. Bij minder draagkrachtige onderlagen is dit type verharding net als grind of steenslag onderhoudsgevoelig. Om de toplaag stabieler en vormvast te maken en bij toepassing op minder draagkrachtige ondergrond kunnen stabilisatiematten gebruikt worden.
Herbicidevrij onderhoud van deze materialen is niet evident.
Amar Sjauw En Wa - Windhorst

Mengsel van steenslag en gras (Grindgazon)

Het oppervlak bestaat in bij deze voorziening uit een mengsel van humus en steenslag of grind in een stabilisatiemat. Op het oppervlak wordt gras ingezaaid, waarna het wordt verdicht.
Dit type halfverharding wordt vaak gebruikt als brandweg. Als het echt nodig is, mag over deze verharding gereden worden, maar het is wel te vermijden.
De rest van de tijd is deze ruimte als gazon of bloemenweide (intensief of extensief beheerd) in gebruik.

Houtspaanders en dennenschors

Dit zijn natuurproducten die beide water- en luchtdoorlatend zijn. Ze kunnen goed worden gebruikt voor het aanleggen van speelplaatsen en tuinpaden. Houtspaanders en dennenschors verhinderen de groei van vegetatie en kunnen daarom ook worden gebruikt als alternatieve onkruidbestrijding.  Als oppervlakteverharding moeten houtspaanders en dennenschors na enkele jaren aangevuld worden met nieuw materiaal.

Amar Sjauw En Wa - Windhorst

 

Toegepast in deze projecten

×