Alle maatregelen

Laat je inspireren door de maatregelen om Vlaanderen groen en blauw in te richten. Ga op een slimmere manier om met water.

Filters

Filter op

wis filters

Thema

Waar

Bovengrondse ruimte

Infiltratiecapaciteit

Grondwaterstand

Maaiveld

Situatie

Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Waterberging op straat

© Atelier Dreiseitl
© atelier GROENBLAUW

Het profileren van de weg vergroot de bergings- en afvoercapaciteit van de weg en vermindert de kans op wateroverlast in de huizen.

Voorbeelden van wegprofilering zijn het hol maken van de weg, het gebruik van trottoirs en het verdiept aanleggen van parkeervakken. Het vloerpeil van de woningen verhogen of deurdrempels gebruiken, verlaagt eveneens het risico op wateroverlast in de huizen.

Met deze aanpak worden grote buien opgevangen en veroorzaken ze geen schade door wateroverlast. Het is echter niet de bedoeling om op deze berging te rekenen voor de dimensionering van de riolering. Volgens de code van goede praktijk moet de riolering zo ontworpen worden dat er geen water op straat komt bij een bui T20 (die eens om de 20 jaar voorkomt). Voor de opvang van nog grotere buien kan het bergen van water op straat wel een optie zijn.

Holle weg

Holle wegen kunnen meer water bergen en afvoeren dan de gebruikelijke bolle wegen. Opgelet: weggebruikers (fietsers, auto’s, etc.) maken ook bij regenweer gebruik van deze wegen. Opspattend water kan dan overlast veroorzaken. Onder meer hierdoor zijn holle wegen niet in alle situaties een optie. Een ander nadeel van een holle weg is dat er makkelijker water op de weg blijft staan, met gladheid bij vriesweer tot gevolg. In gebieden met een natuurlijk helling zal het water sneller afstromen naar een lager gelegen gebied. Dat beperkt dan weer het risico op gladheid.

atelier GROENBLAUW

Trottoir

Trottoirs houden het water op straat bij wateroverlast door een hevige regenbui. De trottoirs blijven bruikbaar en de huizen blijven droog. In de afgelopen jaren zijn in veel steden en wijken trottoirs verdwenen voor een betere toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en het verkeersluw maken van binnensteden.

Een verhoogd trottoir kan nochtans bij een beperkte overstroming wateroverlast in de gebouwen voorkomen. Voor kinderwagens, rolstoel- en rollatorgebruikers kunnen op strategische plaatsen hellingsbanen aangelegd worden.

atelier GROENBLAUW

Verdiepte parkeervakken

Parkeervakken langs wegen of hele parkeerplaatsen kunnen verlaagd aangelegd worden voor extra berging. Een verlaging van enkele centimeters geeft nauwelijks overlast.

Deurdrempel en/of verhoogd vloerpeil

De herintroductie van een drempel of een iets verhoogd vloerpeil van woningen biedt bescherming tegen matige wateroverlast tot enkele centimeters.

Geleiding van regenwater over de weg

Bij herstructurering en bij nieuwbouwwijken kan het verval van het wegensysteem zo gepland worden dat het regenwater naar gebieden geleid wordt waar water geborgen kan worden of waar de schade beperkt blijft. Omgekeerd kunnen wegen ook zo ingericht worden dat ze water bufferen zodat een lager gelegen kwetsbaar gebied ontzien wordt.

 

×