Alle maatregelen

Laat je inspireren door de maatregelen om Vlaanderen groen en blauw in te richten. Ga op een slimmere manier om met water.

Filters

Filter op

wis filters

Thema

Waar

Bovengrondse ruimte

Infiltratiecapaciteit

Grondwaterstand

Maaiveld

Situatie

Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Verticale infiltratiepaal

In straten maar ook op privaat domein is  er soms te weinig ruimte voor bovengrondse infiltratiesystemen. Ook ondergronds kan de ruimte beperkt zijn, bijvoorbeeld in smalle straten met veel nutsleidingen. In deze gevallen kan je met een infiltratiepaal of -kolom  toch inzetten op infiltratie.

Werking

Een verticale infiltratiekolom (= infiltratiepaal) bestaat uit een infiltratiebuis die verticaal wordt aangebracht in een boorgat. Bovenaan wordt al dan niet een rioolkolk in pvc met gietijzeren rooster geplaatst. De straatkolk kan ook apart van de infiltratiepaal voorzien worden. Het water zal via de geperforeerde wanden van de diepe schacht infiltreren in de bodem. Hoe meer water er in de infiltratiepaal komt, hoe meer wandoppervlak er aangesproken wordt en hoe meer er geïnfiltreerd wordt.

Toepassing

Infiltratiepalen zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en lengtes. Een paal kan tot 6 à 8 meter lang zijn met een diameter tussen 400 mm en 800 mm. Een infiltratiekolom heeft slechts een beperkt volume van 1 à 4 m³. Om grote oppervlaktes te infiltreren, moeten meerdere palen voorzien worden.

De infiltratiepaal is omwikkeld met een geweven waterdoorlatend geotextiel cfr. PTV 829 van Copro. De ruimte tussen de infiltratiepaal en de grond wordt opgevuld met drainagezand cfr. 3-6.2.1 SB 250.

De infiltratieoppervlakte is gelijk aan de manteloppervlakte over de diepte van de geperforeerde infiltratiebuis. De bodem wordt niet meegeteld.

Er wordt best altijd een straatkolk voorzien voor het water in de infiltratiepaal stroomt. Voorfiltering is essentieel voor de werking en een efficiënt beheer nadien. De kolk functioneert als zandvang en vermijdt dat het grofste vuil in de paal terecht komt. Een infiltratiepaal reinigen is een stuk moeilijker dan een straatkolk ruimen. Overloopleidingen naar een afwaarts oppervlaktewatersysteem zijn nodig voor een efficiënte ruiming. Zo kan de ruimer een ruimwagen vullen en over een beperkte afstand de gedecanteerde laag lossen om dan de volgende putten te ruimen. Het gedecanteerde water mag zeker niet naar een volgende paal lopen.

De palen kunnen enkel voorzien worden op plaatsen met lage grondwaterstanden. Het is van groot belang dat de bodem van de paal zich minstens 50 cm boven het hoogste grondwaterpeil bevindt. Afstromend regenwater van de wegenis is namelijk niet perfect zuiver. Indien de paal zich in het grondwater bevindt, wordt het onzuivere water rechtstreeks in het grondwater gebracht. Daardoor is er risico op contaminatie.

Door minstens 50 cm bodem te laten tussen het te infiltreren water en het grondwater, zal de zuiverende werking van de bodem eventuele vervuilingen uit het water filteren.

Aandachtspunten

  1. Er mogen geen afvalwater en afvalstoffen (oliën, vetten, reinigingsproducten edm.) in de kolken worden geloosd om verontreiniging van de bodem en het grondwater te voorkomen. Dit kan duidelijk gemaakt worden met informatieborden.
  2. Als er gescheiden watervoerende grondwaterlagen zijn, dan mag er geen infiltratiekolom worden gebruikt. Gescheiden grondwaterlagen mogen namelijk niet met mekaar in verbinding worden gebracht. Er kan wel een boring door een minder doorlatende laag voorzien worden richting een goed doorlatende laag. Uiteraard met voorwaarde dat er geen grote drooglegging wordt gecreëerd in de omgeving door grondwaterbellen te doorboren. De invloedzone van je paal moet dus klein zijn in de bovenste grondlagen.
  3. Infiltratiepalen kunnen enkel gebruikt worden bij lage grondwaterstanden.

 

 

Toegepast in deze projecten

×