Alle maatregelen

Laat je inspireren door de maatregelen om Vlaanderen groen en blauw in te richten. Ga op een slimmere manier om met water.

Filters

Filter op

wis filters

Thema

Waar

Bovengrondse ruimte

Infiltratiecapaciteit

Grondwaterstand

Maaiveld

Situatie

Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Toepassingen van gezuiverd afvalwater (effluent)

© Aquafin
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens

Gezuiverd afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) is constant van kwaliteit en altijd voorradig. Bovendien kan het opgezuiverd worden tot eender welke kwaliteit. Daardoor is het mits nabehandeling een prima alternatieve waterbron voor allerlei toepassingen zodat de druk op het grondwater daalt.

Extra zuiveringsstap

Het afvalwater voldoet na zuivering aan alle geldende Europese en Vlaamse normen. Het heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in beken en rivieren maar het is géén drinkwater! Daarom zullen de meeste toepassingen een extra zuiveringsstap vragen in functie van de vereiste kwaliteit. De mogelijkheden zijn uitgebreid: spoelwater, koelwater en proceswater tot zelfs drinkwater.

Gebruik land- en tuinbouw

Opgelet: er is geen gebruik mogelijk voor land- en tuinbouw of irrigatie zonder bijkomende zuiveringsstap en dit om twee redenen:

  • Aanwezigheid van pathogenen: een recente Europese Afvalwater hergebruik-verordening die in juni 2023 wordt omgezet naar Vlaamse wetgeving legt normen op voor de aanwezigheid van fecale bacteriën zoals E-coli en voor andere pathogenen. Uitgebreide analyses hebben ondertussen aangetoond dat in het effluent van nagenoeg al onze waterzuiveringsinstallaties deze norm voor hergebruik van afvalwater voor land en tuinbouwtoepassingen niet gehaald wordt. Er is een onderzoeksproject lopende met Vlaamse partners uit land- en tuinbouw naar de mogelijkheden om met een bijkomende desinfectiestap dit probleem te counteren.
  • PFAS-problematiek: Uit metingen door Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijken er significante verschillen te zijn in vastgestelde PFAS concentraties tussen de RWZI’s onderling én ook grote schommelingen binnen de resultaten van eenzelfde installatie. De reden hiervoor is vooralsnog onduidelijk. Verder onderzoek is noodzakelijk.

Voor meer informatie over de verschillende toepassingen: Aquafin: Toepassingen van gezuiverd water

In 2022 werd er binnen de Blue Deal ook een projectoproep voor het hergebruik van effluent gelanceerd binnen circulair watergebruik. De geselecteerde projecten zijn  hier te vinden.

Wat betreft grijswaterrecuperatie kan je hier meer info vinden.

×