Alle maatregelen

Laat je inspireren door de maatregelen om Vlaanderen groen en blauw in te richten. Ga op een slimmere manier om met water.

Filters

Filter op

wis filters

Thema

Waar

Bovengrondse ruimte

Infiltratiecapaciteit

Grondwaterstand

Maaiveld

Situatie

Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Open waterlopen

Open waterlopen kunnen regenwater vasthouden en afvoeren. Deze oplossing kan zowel bij nieuwbouw als bij herstructurering, zo lang er voldoende ruimte is. Een waterloop hoeft niet altijd opnieuw aangelegd te worden maar kan ook onderdeel zijn van de reconstructie van een oude waterloop.

Als er voldoende ruimte is, kan een waterloop voor regenwaterafvoer een aantrekkelijke toevoeging zijn aan de omgeving. Bovengrondse regenwaterafvoervoorzieningen van gebouwen en pleinen, zoals open goten en greppels, kunnen zo ontworpen worden dat ze afwateren op zo’n open waterloop.

In het verleden werden vele waterlopen bewust ingebuisd en verstopt om de stank tegen te gaan.

Nu het huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd en de waterlopen opnieuw een goede kwaliteit hebben, kan in ieder project bekeken worden of de oude overwelvingen kunnen opengemaakt worden om het water zo weer zichtbaar te maken en meer ruimte te geven. Dit zal steeds in samenspraak met de waterloopbeheerder moeten gebeuren.

Een voorziening die regenwater tijdelijk vasthoudt, moet zo ontworpen worden dat ze aantrekkelijk is, ongeacht de waterstand. Bij waterlopen met een natuurlijke uitstraling kan dat door flauwe oevers aan te leggen. Bij meer stedelijke, steenachtige waterlopen kan dit door een getrapte kade te maken.

Een natuurlijke waterloop levert juist in het bebouwde gebied een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Diersoorten zoals libellen, kikkers en vissen kunnen er gebruik van maken, net als fraaie en kleurrijke planten zoals grote kattenstaart, moerasspirea, gele lis, valeriaan en watermunt.

atelier GROENBLAUW

 

Toegepast in deze projecten

×