Alle maatregelen

Laat je inspireren door de maatregelen om Vlaanderen groen en blauw in te richten. Ga op een slimmere manier om met water.

Filters

Filter op

wis filters

Thema

Waar

Bovengrondse ruimte

Infiltratiecapaciteit

Grondwaterstand

Maaiveld

Situatie

Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Ontharden

Vlaanderen is een van de meest verharde regio’s van Europa: 16 procent van onze oppervlakte is verhard, maar liefst dubbel zoveel als het Europese gemiddelde. Een tastbaar gevolg daarvan is de grote droogte en wateroverlast waar Vlaanderen de laatste jaren mee worstelt.

Het is dan ook van cruciaal belang om alleen noodzakelijke verharding aan te leggen bij nieuwe projecten én ook om kritisch na te denken over bestaande verharding. Op vele plaatsen is er namelijk een overvloed aan ongebruikte, overbodige verharding. In het verleden werd vaak veel verharding gebruikt, denk maar aan de typisch Vlaamse verkaveling van de jaren ’70.

Door te ontharden en de vrijgekomen ruimte te vergroenen, krijgt de straat onmiddellijk een meer natuurlijke uitstraling. Als er enkel verharding wordt voorzien waar het echt nodig is, ontstaat er meer ruimte voor groen en voor water. Hittestress in de zomer neemt daardoor af en in de winter is er minder overstromingsgevaar. Groen zorgt bovendien voor een aangenamere leefomgeving. Het brengt rust en ruimte. Ontharden levert dus verschillende ecosysteemdiensten op.

Is er verharding nodig? Denk dan eerst aan Waterdoorlatende verharding. Parkeerplaatsen en opritten kunnen bijvoorbeeld in grasbetontegels aangelegd worden. Ook lokale wegen kunnen waterdoorlatend worden aangelegd, dit is afhankelijk van de wegklasse.

De ontharde ruimte kan bovendien gebruikt worden om water van omliggende verharding te bufferen en te infiltreren als de situatie het toelaat. Zo wordt het rendement van de ingreep nog groter.

Op de website van Vlaanderen breekt uit! is nog heel wat informatie terug te vinden.

 

Toegepast in deze projecten

×