Alle maatregelen

Laat je inspireren door de maatregelen om Vlaanderen groen en blauw in te richten. Ga op een slimmere manier om met water.

Filters

Filter op

wis filters

Thema

Waar

Bovengrondse ruimte

Infiltratiecapaciteit

Grondwaterstand

Maaiveld

Situatie

Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Infiltratieriool

© Aquafin
© Aquafin
© Aquafin

Bij infiltratiebuizen wordt het regenwater ondergronds door een met geotextiel omwikkelde geperforeerde horizontale buis in de bodem geïnfiltreerd.

Een infiltratiebuis kan gebruikt worden onder of naast verharde oppervlakken waar geen ruimte is voor een infiltratiegracht of wadi. Een infiltratiebuis moet altijd boven het grondwater liggen. Als niet al het regenwater kan worden geïnfiltreerd, zal de buis werken als een gewone afvoer.

Een infiltratiebuis heeft als voordeel dat ze geen plaats inneemt op het maaiveld. Bovendien kan een infiltratiebuis functioneren als een transportriool. Ze kan infiltreren en bij te hoge grondwaterstanden ook draineren (wat eigenlijk ook  een nadeel is want dit verlaagt de grondwatertafel en dat is meestal niet de bedoeling).

Een infiltratiebuis kan ook gebruikt worden om in gebieden met verdrogingsverschijnselen oppervlaktewater te infiltreren.

Regenwater aansluiten

Ook hemelwaterafvoeren van dakoppervlakken, overlopen van regenwatervijvers en regenwaterreservoirs kunnen op een infiltratiebuis worden aangesloten. Uiteraard mag alleen proper regenwater worden geïnfiltreerd. Verontreinigd regenwater van bijvoorbeeld containerparken mag niet geïnfiltreerd worden. Dit wordt vastgelegd in de milieuvergunning.

Om zware buien te kunnen verwerken, moet de infiltratiebuis  een overstortvoorziening hebben op het oppervlaktewater of de regenwaterafvoer.

Aanleg

Infiltratiebuizen worden bij voorkeur onder een kleine helling (of tegenhelling voor slibafzetting aan inlaat) van 1% aangelegd tussen 2 toegangsputten. Dit voor een maximale infiltratie en om aanslibbingen gemakkelijk uit de riolering naar de slibzak te kunnen afvoeren.

In vergelijking met bovengrondse infiltratievoorzieningen zoals een wadi, is het nadeel van ondergrondse voorzieningen dat bijvoorbeeld verontreinigingen en verkeerde aansluitingen niet makkelijk zichtbaar zijn.

Infiltratiebuizen zijn beschikbaar in verschillende materialen zoals in poreus beton, pvc, pp of hdpe.

 

 

Toegepast in deze projecten

×