Privacy

Wie is Aquafin?

Aquafin NV is een Vlaams bedrijf in handen van de Vlaamse Milieuholding. Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de prefinanciering, de uitbouw en het beheer van infrastructuur voor waterzuivering. Daarnaast biedt Aquafin zijn expertise ook aan voor Vlaamse steden en gemeenten.
De maatschappelijke zetel is gevestigd Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar en ons bedrijf is geregistreerd in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0440.691.388
Via de website Blauwgroenvlaanderen.be verzamelen wij geen persoonsgegevens.
Graag verwijzen we ook naar ons Cookiebeleid dat integraal deel uitmaakt van deze Privacypolicy.

Hoe verzekeren wij de naleving van onze Privacy Policy?

We zetten regelmatig audits op om te controleren of we voldoen aan onze eigen Privacy Policy.
Wanneer we formele klachten via eerder vermelde contactmogelijkheden ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend.
Aquafin houdt eraan u ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Aquafin niet controleert en waarop deze Privacy Policy dan ook niet van toepassing is. Aquafin is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar verwezen wordt, noch voor eventuele aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld zouden worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blauwgroen Vlaanderen gebruikt voor statistische overzichten Google Analytics-cookies. Het laatste deel van het IP-adres wordt gemaskeerd en het delen van gegevens is gedeactiveerd. Blauwgroen Vlaanderen gebruikt geen IP-adressen voor statistieken. De informatie die wordt verzameld is anoniem. Blauwgroen Vlaanderen gebruikt de verzamelde informatie alleen voor bezoekersstatistieken en om eventuele technische problemen op te lossen. Daarnaast gebruikt Blauwgroen Vlaanderen een cookie om je favoriete maatregelen op te slaan. Blauwgroen Vlaanderen gebruikt nooit gegevens om individuele bezoekers te identificeren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

×