© Monique Hoogland

Maatregelen voor een groene en klimaatbestendige tuin

Laat je inspireren door alle mogelijke maatregelen om je tuin klimaat-, water- en natuurvriendelijk te maken.

Een kleine aanpassing heeft al een groot effect

Wil je eerst weten hoe het zit met de waterdoorlaatbaarheid van je grond? We helpen je een handje met een simpele infiltratieproef.

Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Regenwater gebruiken

© pxhere.com

In en om je woning kun je voor allerlei toepassingen regenwater gebruiken in plaats van drinkwater. Daarvoor sla je het regenwater dat van het dak loopt op in een (grote) regenwaterput, -zak of -ton.

Je kunt regenwater voor zowat alles gebruiken, zolang het maar niet voor menselijke consumptie is. Waarvoor dan zoal? Voor een buitenkraan in de tuin, als toiletspoeling, om schoon te maken, voor de wasmachine. Hiervoor volstaat de kwaliteit van regenwater. Doorgaans is het zachter dan leidingwater, waardoor het zelfs beter is voor de wasmachine.

De regenwateropvang moet voor toepassingen in huis uiteraard worden aangesloten op een parallel waternet in de woning. Regen- en drinkwater mogen namelijk in geen geval met elkaar worden vermengd!

Werking regenwaterput

 • Het opgevangen regenwater komt langs de regenwaterafvoer van de woning in de regenwaterput terecht.
 • Het water loopt eerst door een bladvang en/of voorfilter die er bladeren en vaste deeltjes uithalen.
 • Om te verhinderen dat eventueel bezonken slib wordt opgewoeld door instromend water, wordt de inlaat verlengd tot beneden in de put. Daar wordt een bochtstuk van 180 graden geplaatst zodat het water zachtjes in de put vloeit.
 • Een regenwaterpomp verdeelt het water langs een tweede watercircuit in de woning.
 • Een aanzuigleiding pompt het propere water op. Het is best om water op te pompen aan de oppervlakte, om te vermijden dat onzuiverheden op de bodem van de put worden meegezogen.
 • Een filter zuivert het water nog verder. Waarvoor je het regenwater gaat gebruiken, bepaalt welke filter je kiest.
 • Een overloop voert het teveel aan regenwater op een gecontroleerde manier af. Een terugslagklep vermijdt terugslag vanuit de rioolaansluiting, de gracht of de infiltratievoorziening.
 • Het teveel aan regenwater in de regenwaterput vloeit langs de overloop naar een infiltratievoorziening als die er is. Hier kan het water in de bodem infiltreren, wat altijd de meest duurzame oplossing is. De infiltratievoorziening is op haar beurt uitgerust met een overloop. Deze wordt aangesloten op de gracht of de riool.
 1. Regenwaterput
 2. Voorfilter
 3. Toevoer
 4. Overloop
 5. Vlottende aanzuiging
 6. Automatische unit om over te schakelen van regen- op drinkwater (optioneel)
 7. Na-filter of koolstoffilter
 8. Infiltratievoorziening

Hoe groot moet mijn regenwaterput zijn?

Wil je weten of jouw regenwaterput volstaat voor hergebruik of ga je (ver)bouwen en wil je de ideale grootte kennen? Bereken het makkelijk zelf op groenblauwpeil.be

Regenwaterzak als alternatief voor regenwaterput

Zijn graafwerken in de tuin geen optie? Dan is de plaatsing van een regenwaterzaksysteem in bv. de kruipruimte of kelder een interessant alternatief. De regenwaterzak staat, net zoals de regenwaterput, in verbinding met de regenwaterafvoer van je woning en werkt met een filtersysteem en overloop.

Regenwater in huis gebruiken

Je kunt aparte leidingen aanleggen voor regen- en drinkwater. Op deze manier kunnen de toestellen (wasmachine, toilet, kraan) worden aangesloten op zowel regen- als drinkwater. Afhankelijk van de plaats van de toestellen in de woning kunnen ingrijpende werken nodig zijn. Daarom is dit vooral aan te raden bij nieuwbouw of grote verbouwingswerken.

Als de watertoevoer in de woning bestaat uit een drinkwaterleiding met verschillende aftakpunten voor elk toestel apart, dan kan de drinkwatertoevoer naar het toestel worden afgekoppeld en nadien worden aangesloten op de regenwatertoevoer. Als de watertoevoer bestaat uit een binnenleiding die langs de verschillende toestellen loopt, dan is afkoppelen minder evident. Je kunt dan nagaan of er op de benedenverdieping(en) mogelijkheden zijn tot hergebruik, bijvoorbeeld een toilet of binnenkraan die eenvoudig kan aangesloten worden op een regenwaterleiding.

Is het niet duidelijk hoe de watertoevoer nu verloopt? Raadpleeg dan een loodgieter. Hij kan de verschillende mogelijkheden onderzoeken.

In elk geval is het belangrijk dat regen- en drinkwater nergens in de woning met elkaar in aanraking komen. Zelfs een kantelkraan is niet toegelaten, aangezien drinkwater en regenwater niet in contact mogen komen met elkaar. Bij de keuring wordt gecontroleerd dat er geen verbinding mogelijk is tussen beide watercircuits.

Voordelen

 • Regenwater valt gratis uit de lucht. Je drinkwaterfactuur daalt dus.
 • Indirecte financiële voordelen:
  • bij gebruik van regenwater is 50 tot 70% minder zeep nodig
  • je elektrische toestellen hebben geen last van kalkaanslag, waardoor je bespaart op onderhoud
 • Als het gebruik van regenwater goed is afgestemd op de grootte van de put, dan zijn er weinig omschakelingsmomenten nodig.
 • Wie regenwater gebruikt, verbruikt minder leidingwater en grondwater. Zo worden deze primaire waterbronnen meer gespaard voor toepassingen die wel deze kwaliteit vragen.

Waarop letten?

We raden aan om enkel regenwater afkomstig van daken naar de regenwaterput te laten lopen. Het water dat van andere verharde oppervlakken komt (bv. terras, oprit, …) is vaak vervuild met zwevende stoffen, zand of detergenten.

Hoewel er geen sluitende studies over bestaan, raden we het gebruik van regenwater dat van een dak met asbesthoudend materiaal loopt af. Veel hangt af van de staat van het dak en of het is opgetrokken uit leien of golfplaten. Door de jaren en onder invloed van weersomstandigheden wordt de binding van de asbestvezels met het cement minder. Er kunnen dan vezels vrijkomen die door de regen worden meegenomen via de dakgoot naar de regenwaterput.

Ons advies: sluit daken die al sterk verweerd zijn niet aan om het regenwater te recupereren. Wil je toch regenwater gebruiken, dan vervang je best eerst het dak. Reken hiervoor op een gespecialiseerde firma omwille van de risico’s van werken met asbest.

Hoeveel kost zo’n installatie?

Met een regenwaterinstallatie kan je sterk besparen op je waterfactuur, maar eerst moet die installatie er wel komen. Een ruwe schatting van het kostenplaatje vind je hier.

Je hoeft zulke installaties overigens niet altijd zelf te financieren. Of toch niet helemaal. De Vlaamse overheid stimuleert het hergebruik van regenwater, en veel gemeenten geven dan ook subsidies voor regenwaterinstallaties. Kijk hier of u in aanmerking komt voor een subsidie.

Wie in de stad Antwerpen woont, kan terecht bij het Ecohuis. Vragen over premies, prijzen en andere zaken stel je best hier.

kosten
zeer hoge kosten
moeilijkheid
vrij makkelijk
onderhoud
gemiddeld

Tips

 • Schakel een specialist in voor het bepalen van de afmetingen van de regenwaterput of -tank. Dit vereist namelijk deskundigheid en is afhankelijk van het dakoppervlak, het verwachte gebruik en de verwachte neerslag. Als vuistregel voor de dimensionering van een regenwaterreservoir kan worden gebruikt: 5 m³ voor elke 100 m² dakoppervlak.
 • Regenwater is zachter dan leidingwater, je kan dus minder wasmiddel gebruiken in de wasmachine
 • Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren door een erkende keurder.
 • Zorg voor een overstort naar een gracht, wadi of, als het echt niet anders kan, op de riolering
×