© Monique Hoogland

Maatregelen voor een groene en klimaatbestendige tuin

Laat je inspireren door alle mogelijke maatregelen om je tuin klimaat-, water- en natuurvriendelijk te maken.

Een kleine aanpassing heeft al een groot effect

Wil je eerst weten hoe het zit met de waterdoorlaatbaarheid van je grond? We helpen je een handje met een simpele infiltratieproef.

Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Maak een goot

© Andre Vaxelaire
© Monique Hoogland
© Amar Sjauw en Wa - Windhorst
© Madeleine d'Eru
© Amar Sjauw en Wa - Windhorst

Meestal wordt het regenwater afgevoerd via de riolering, waarna het uit het zicht van de stadsbewoner verdwijnt. Bovengrondse afvoer van regenwater maakt het water weer zichtbaar in de stad en is in veel gevallen minder kostbaar dan de aanleg van een gescheiden rioolstelsel.

Een goot is een eenvoudige vorm van bovengrondse afvoer voor toepassing op straat en op pleinen.
Bij de realisatie van een wijk met open goten en zonder regenwaterriool is het van belang dat er voldoende afschot in de wijk is voor het bovengrondse regenwatersysteem. De hoogteprofilering in nieuwbouwwijken moet hierop afgestemd worden.
Het via de goot afstromende water wordt naar het oppervlaktewater afgevoerd of door middel van een infiltratievoorziening in de bodem geïnfiltreerd.
Er zijn verschillende typen goten zoals een molgoot, een bedekte goot en een open goot.

Molgoten

Molgoten kunnen soms in bestaande situaties worden toegepast om afkoppeling te realiseren. Voordeel van deze wijze van afkoppelen is dat er vrijwel geen beperkingen in het gebruik zijn en dat straatprofielen niet afwijkend hoeven te zijn.

Open goten

Open goten kunnen niet met een reguliere borstelwagen worden gereinigd. De goten kunnen door de grotere mogelijke diepte meer water afvoeren en zijn minder afhankelijke van natuurlijk of aangelegd verval. De goten kunnen een belemmering vormen of gevaarlijk zijn voor weggebruikers (kinderwagens, fietsen, etc.). Dit vraagt aandacht bij het ontwerp.

Bedekte goten

Een geprefabriceerde met een rooster afgedekte goot is een eenvoudige vorm van bovengrondse afvoer voor op straat en op pleinen. De goten kunnen door de grotere diepte meer water afvoeren en zijn minder afhankelijk van natuurlijk of aangelegd verval.
Bedekte goten kunnen niet met een reguliere borstelwagen worden gereinigd en moeten regelmatig doorgespoeld worden.
Afgedekte goten kunnen gemakkelijk toegepast worden in binnenstedelijke situaties aangezien zij het gebruik van een weg niet belemmeren. Fietsers en voetgangers kunnen deze goten veilig passeren. Voor bedekte goten zijn veel verschillende prefab producten in de handel verkrijgbaar.

Helling

Het afschot van een goot langs een weg kan gerealiseerd worden doordat de weg in helling is gelegd of doordat in de goot zelf met een helling wordt gerealiseerd doordat de goot steeds dieper wordt. De maximale lengte van deze dieper wordende goot is circa 50 meter omdat de goot anders te diep wordt.

De bovenstaande richtlijnen gelden voor situaties zonder natuurlijk verval; als er verval aanwezig is of als dit gecreëerd kan worden, kan dit gebruikt worden.

Infoblad 'Maak een goot'

kosten
zeer weinig kosten
moeilijkheid
makkelijk
onderhoud
zeer weinig onderhoud

Tips

  • Maak een regenwaterspeeltuin door de regenpijp af te koppelen en uit te laten komen op een waterbaan in de tuin. Laat je kinderen niet met stilstaand water spelen i.v.m. bacteriën.
×