© Monique Hoogland

Maatregelen voor een groene en klimaatbestendige tuin

Laat je inspireren door alle mogelijke maatregelen om je tuin klimaat-, water- en natuurvriendelijk te maken.

Een kleine aanpassing heeft al een groot effect

Wil je eerst weten hoe het zit met de waterdoorlaatbaarheid van je grond? We helpen je een handje met een simpele infiltratieproef.

Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Leg een grindstrook of -koffer aan

© Cell Tek Geosynthetics

Grindkoffers en grindstroken worden gebruikt om regenwater tijdelijk in op te slaan. Daarna infiltreert het traag  in de grond. Door de extra infiltratie treedt minder droogteschade op en kan je plaatselijk wateroverlast in de tuin tegengaan.

Grindkoffers en grindstroken zijn makkelijk in aanleg en onderhoud, maar vragen wel wat bovengrondse ruimte. Qua constructie zijn ze vergelijkbaar. Het gaat om een uitgegraven ruimte, bekleed met worteldoek en gevuld met grind. Ze zijn zichtbaar op het grondoppervlak en niet begroeid. In de holle ruimtes tussen het grind wordt het water opgeslagen. Een grindstrook is simpelweg een strook van grind en is meestal minder diep (15 cm is vaak al voldoende) dan een grindkoffer. Grindkoffers hebben in vergelijking met grindstroken een kleinere oppervlakte en zijn vaak losliggend, terwijl grindstroken bijvoorbeeld langs een weg of rondom een huis liggen.

Toepassing

Je kan grindkoffers en -stroken aanleggen naast verharding of naast onverharde oppervlakken waar geen ruimte is voor infiltratie of waar de doorlatendheid van de bodem te laag is. Ook de hemelwaterafvoer van je dak, overlopen van regenwatervijvers en regenwaterreservoirs kan je hierop aansluiten. Let wel dat het overtollige water in de richting van de gekozen locatie van je grindkoffer of grindstrook stroomt, anders heeft het weinig effect.

Grindkoffers en grindstroken hebben een groter infiltratievolume dan grachten en andere begroeide infiltratievoorzieningen met een vergelijkbaar oppervlak. Dat komt omdat grindkoffers recht naar beneden kunnen lopen en er geen schuin zijvlak moet worden voorzien.

Aandachtspunten

Lange, smalle voorzieningen hebben een grotere infiltratiecapaciteit dan korte, brede voorzieningen. De bodem van de infiltratievoorziening mag niet dieper zijn dan de hoogste gemiddelde grondwaterstand.

Het is belangrijk om goed drainerend grind te gebruiken (formaat 16 – 32 mm). Een goed ontworpen infiltratievoorziening heeft best een bovengrondse overloop naar een vijver of beek. Is er geen oppervlaktewater in de buurt, dan kan de overloop op een riool aangesloten worden.

kosten
zeer weinig kosten
moeilijkheid
makkelijk
onderhoud
zeer weinig onderhoud
×