© Monique Hoogland

Maatregelen voor een groene en klimaatbestendige tuin

Laat je inspireren door alle mogelijke maatregelen om je tuin klimaat-, water- en natuurvriendelijk te maken.

Een kleine aanpassing heeft al een groot effect

Wil je eerst weten hoe het zit met de waterdoorlaatbaarheid van je grond? We helpen je een handje met een simpele infiltratieproef.

Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Grijswaterrecuperatie

© Aquafin

Wat is grijswaterrecuperatie?

Bij grijswaterrecuperatie wordt het grijswater (afvalwater van douche en lavabo’s, niet van toiletten) van 1 of (vaak) meerdere woningen opgevangen en gezuiverd/gedesinfecteerd.

Waarvoor kan ik gezuiverd grijswater gebruiken?

Dit gezuiverde water kan binnen gebruikt worden voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vergen zoals bijvoorbeeld toiletspoeling en de wasmachine. Het gezuiverd grijswater mag niet gebruikt worden om je te wassen of te koken. Je zuivert best enkel wat nodig is, want gezuiverd grijswater mag niet geloosd worden in de riolering of aangesloten worden op een infiltratievoorziening.

Hergebruik van grijswater wordt minder toegepast dan regenwaterrecuperatie. Grijswaterrecuperatie is dan ook een stuk duurder. Daarnaast vragen deze recuperatiesystemen meer onderhoud.

Er werden al meerdere proefprojecten uitgevoerd en er bestaan ook al enkele wijken waar het grijswater met succes wordt hergebruikt.

Aandachtspunten

Grijswaterrecuperatie is het veiligst als enkel grijswater wordt ingezameld van relatief hygiënische bronnen. Het afvalwater bevat beter geen sporen van ontlasting of vetten. Zo is het opvangen en zuiveren van afvalwater van een wasmachine waarin luiers worden gewassen niet aangeraden. Het water kan immers bacteriële resten en andere schadelijke stoffen bevatten. In het afvalwater van de keuken zitten vaak vetten. Als je dit water ook wil recupereren en zuiveren voor hergebruik moet je eerst nog een vetvanger plaatsen.

Bij zuiveringssystemen zoals een rietveld worden de bacteriële resten en schadelijke stoffen niet weggezuiverd. Het gezuiverde water met mogelijk bacteriële resten, moet daarom ook nog worden gedesinfecteerd (bijvoorbeeld met UV) vóór hergebruik, ook bij bv. toiletspoeling.

Het gezuiverd grijswater mag niet buiten gebruikt worden voor bv. sproeien van planten, auto poetsen, aanvullen vijver of aanvullen regenwaterput.

Apart leidingensysteem

Een grijswatersysteem moet uit een aparte cyclus bestaan. Het gezuiverd grijswater mag dus niet gemengd worden met regenwater of leidingwater.

Het systeem waarop grijswater wordt aangesloten mag geen overloop hebben naar de regenwaterriolering. Grijswater mag daar immers, ook na zuivering, niet op aansluiten. Ook lozing van gezuiverd grijswater op de afvalwaterriolering is wettelijk niet toegestaan. Alle gezuiverd grijswater moet worden opgebruikt. Overtollig grijswater moet dus ongezuiverd overlopen naar de riolering.

Hoe grijswater zuiveren?

Er bestaan verschillende commerciële systemen om grijswater te zuiveren. Deze omvatten meestal verschillende zuiveringsstappen (inclusief desinfectie). Praktische informatie vind je bij gespecialiseerde leveranciers.

Binnen het project Waterbewust bouwen worden enkele projecten opgevolgd die grijswaterrecuperatie toepassen.

Op Vlaanderen circulair kan je ook enkele projecten terugvinden.

kosten
zeer hoge kosten
moeilijkheid
zeer moeiijk
onderhoud
zeer veel onderhoud
×