© Monique Hoogland

Maatregelen voor een groene en klimaatbestendige tuin

Laat je inspireren door alle mogelijke maatregelen om je tuin klimaat-, water- en natuurvriendelijk te maken.

Een kleine aanpassing heeft al een groot effect

Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Goten

© Atelier dreiseitl
© atelier GROENBLAUW
© Madeleine d'Eru
© Monique Hoogland

Meestal voeren we regenwater af via het riool, waardoor het meteen uit het zicht  verdwijnt. Een goot maakt het water weer zichtbaar en is vaak minder duur dan de aanleg van een rioleringsbuis.

Een goot is een eenvoudige vorm van een bovengrondse afvoer die je kan toepassen op straat en pleinen, maar ook in de tuin. Het straatprofiel kan identiek zijn aan een conventionele oplossing met straatkolken, maar dan zonder kolken, en met een verdiepte goot.

Het via de goot afstromende water voert af naar het oppervlaktewater, of infiltreert in de bodem door middel van een infiltratievoorziening.

Belangrijk: een goot moet altijd een helling hebben.

  • Molgoten

Molgoten kunnen in bestaande situaties worden toegepast om regenwater af te koppelen. Het voordeel van molgoten is dat er bijna geen beperkingen zijn in het gebruik en dat straatprofielen niet hoeven af te wijken. Molgoten liggen verdiept in het straatprofiel en hebben flauw aflopende randen waardoor ze schoongemaakt kunnen worden met een borstelwagen. Ze kunnen uit hetzelfde materiaal bestaan als de bestrating of zijn prefab. Prefab molgoten zijn vaak esthetisch van mindere kwaliteit, maar wel makkelijker plaatsbaar en bovendien goedkoper. Passende aansluitingen en bochten zijn daarentegen eenvoudiger uit te voeren in straatklinkers.

atelier GROENBLAUW

  • Open goten

Open goten hebben als nadeel dat je ze niet met een reguliere borstelwagen kunt reinigen. Daar staan twee belangrijke voordelen tegenover: de goten kunnen door de grotere mogelijke diepte meer water afvoeren en zijn minder afhankelijk van natuurlijk of aangelegd verval. Open goten kunnen een belemmering vormen of gevaarlijk zijn voor weggebruikers (kinderwagens, fietsen, etc.). Dit vraagt aandacht bij het ontwerp.

Dit soort open goten zie je in Duitsland in gebieden met een natuurlijk verval van het landschap. Ze hoeven daardoor niet schoongespoeld te worden.

atelier GROENBLAUW

  • Bedekte goten

Een geprefabriceerde, met een rooster afgedekte goot is een eenvoudige vorm van bovengrondse afvoer voor gebruik op straat en pleinen.

Het grote voordeel van bedekte goten is dat het straatprofiel identiek kan zijn aan een conventionele oplossing met straatkolken, maar dan zonder kolken en dat ze door de grotere diepte meer water kunnen afvoeren en minder afhankelijk zijn van natuurlijk of aangelegd verval. Bedekte goten kan je echter niet met een reguliere borstelwagen reinigen. Deze moet je regelmatig doorspoelen.

Bedekte kan je makkelijk toepassen in binnenstedelijke situaties omdat zij het gebruik van een weg niet belemmeren. Fietsers en voetgangers kunnen deze goten veilig passeren. Voor bedekte goten zijn veel verschillende prefab producten in de handel verkrijgbaar.

atelier GROENBLAUW

kosten
zeer weinig kosten
moeilijkheid
zeer makkelijk
onderhoud
geen onderhoud
×