Door slim te ontwerpen, kan je in het publieke domein verschillende functies perfect combineren en extra belevingswaarde creëren.

Danny Baeten, directeur Business Development en Innovatie Aquafin

Creatief ontwerpen met aandacht voor circulair watergebruik moet de nieuwe norm worden.

Bernard De Potter, administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij

Steden en gemeenten die in een klimaatadaptatieplan ruimte geven aan water en groen, hebben de beste kaarten voor de toekomst.

Patrick Willems, voorzitter Vlario

Regen is de enige voeding voor de ondiepe grondwatertafel. Infiltratie is dus nodig om de tekorten van de zomer in de winter weer aan te vullen.

Marijke Huysmans, professor aan VUB en KUL

Samen maken we Vlaanderen blauwgroen!

Logo Aquafin.be Logo Vlario.be

Samen maken we Vlaanderen blauwgroen!

Hoe hou je bij de inrichting van de openbare ruimte rekening met zware regenbuien die meer en meer voorkomen? Denken dat alles ondergronds kan afgevoerd worden, is namelijk een illusie. Dat zou trouwens zonde zijn, want er zijn heel wat alternatieven die meerdere functies combineren: water bufferen, beleving en recreatie, meer biodiversiteit, …

Wil je weten hoe klimaatbestendig jouw perceel vandaag is? Doe de test op www.groenblauwpeil.be ! Voed de webtool met de nodige gegevens over de inrichting van jouw perceel en je krijgt een score van A tot F én tips om (nog) beter te doen! Je kan er nu ook de ideale grootte van je regenwaterput berekenen.

Nieuwe publicatie: “Groen, vol van water – technische gids voor efficiënt waterbeheer in groenzones” van PCS (proefcentrum voor sierteelt)

Advies nodig voor de (semi-)openbare ruimte? contacteer waterenomgevingsadvies@aquafin.be

 

Waarom
© Aquafin

Maatregelen voor de publieke ruimte

Verken de lijst met maatregelen, bekijk de projecten en laat je inspireren om jouw project klimaatbestendiger te maken.

Alle maatregelen

Zoek je inspiratie voor je huis & tuin?

Ruimte geven aan water en groen loont al op kleine schaal. Iedereen kan zijn steentje bijdragen door zo weinig mogelijk verharding te gebruiken rond de woning en in de tuin. We geven je graag tips en ideetjes om je tuin klimaatbestendig te maken.

Inspiratie voor bewoners

Een klimaatbestendige speelplaats?

Ruimte geven aan water en groen loont al op kleine schaal. Iedereen kan zijn steentje bijdragen door zo weinig mogelijk verharding te gebruiken rond de school en speelplaats. We geven je graag tips en ideetjes om je speelplaats klimaatbestendig te maken.

Inspiratie voor schoolpleinen

Bekijk alle projecten in Vlaanderen

Rozemaaipark Ekeren

Project

Rozemaaipark Ekeren

Het hart van de wijk is de Donkse Beek.

Lees meer

Alle projecten

 

Vlaanderen is ambitieus!

Door de klimaatverandering wordt het warmer, valt er meer neerslag op korte tijd en blijft het soms ook lang kurkdroog. Bovendien is Vlaanderen erg dichtbebouwd. We kunnen de ‘sponswerking’ van gebieden vergroten en de schade beperken door te ontharden, regenwater lokaal vast te houden, te infiltreren en vertraagd af te voeren. Ook de Vlaamse overheid reikt via hun website ruimtelijke strategieën en inspirerende voorbeelden aan uit eigen land en buitenland.


Zo maken we Vlaanderen klimaatadaptief!

Voorkomen wateroverlast

Ontharden, infiltreren en bufferen ontlast de riool en voorkomt wateroverlast.

Water hergebruik

Regenwater gebruiken, grijs water of ter plaatse zuiveren en hergebruiken, zijn een voorbeelden van efficiënt en duurzaam watergebruik.

Verdroging beperken

Het lokaal vasthouden en infiltreren van regenwater helpt om verdroging van de bodem te voorkomen.

Beperken van hitte

Open waterstructuren, bomen en planten houden de openbare ruimte koel en aangenaam. Door het ontbreken van groen in stedelijk gebied is het er op hete dagen wel 8° warmer.

Biodiversiteit versterken

Door meer groen in de openbare ruimte help je vogels, insecten, bijen en vlinders en wordt de stad een fijnere omgeving voor mens en dier.

 
Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten?

Laat het ons weten!

Contact
×