Door slim te ontwerpen, kan je in het publieke domein verschillende functies perfect combineren en extra belevingswaarde creëren.

Danny Baeten, directeur Business Development en Innovatie Aquafin

Creatief ontwerpen met aandacht voor circulair watergebruik moet de nieuwe norm worden.

Bernard De Potter, administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij

Steden en gemeenten die in een klimaatadaptatieplan ruimte geven aan water en groen, hebben de beste kaarten voor de toekomst.

Patrick Willems, voorzitter Vlario

Regen is de enige voeding voor de ondiepe grondwatertafel. Infiltratie is dus nodig om de tekorten van de zomer in de winter weer aan te vullen.

Marijke Huysmans, professor aan VUB en KUL

Samen maken we Vlaanderen blauwgroen!

Logo Aquafin.be Logo Vlario.be

Samen maken we Vlaanderen blauwgroen!

Hoe hou je bij de inrichting van de openbare ruimte rekening met zware regenbuien die meer en meer voorkomen? Denken dat alles ondergronds kan afgevoerd worden, is namelijk een illusie. Dat zou trouwens zonde zijn, want er zijn heel wat alternatieven die meerdere functies combineren: water bufferen, beleving en recreatie, meer biodiversiteit, …

 

Waarom

Zoek je inspiratie voor je huis & tuin?

Ruimte geven aan water en groen loont al op kleine schaal. Iedereen kan zijn steentje bijdragen door zo weinig mogelijk verharding te gebruiken rond de woning en in de tuin. We geven je graag tips en ideetjes om je tuin klimaatbestendig te maken.

Inspiratie voor bewoners
stationsplein rijmenam

Project

Stationsplein Rijmenam

Planten en bomen zorgen voor meer schaduw en ze verdampen water waardoor er gezorgd wordt voor verkoeling.

Lees meer

Alle projecten

Bekijk alle projecten in Vlaanderen

Laat je inspireren

Verken de lijst met maatregelen, bekijk de projecten en laat je inspireren om jouw project klimaatbestendiger te maken.

© Aquafin
© Monique Hoogland

Maatregel

Buffer- en infiltratiegrachten

Een gracht is een kleine beplante beek en dient om regenwater tijdelijk vast te houden, te transporteren en te infiltreren. Een gracht kan zowel gevul...

Lees meer

Maatregel

Goten

Meestal voeren we regenwater af via het riool, waardoor het meteen uit het zicht van de stadsbewoner verdwijnt. Een goot maakt het water weer zichtba...

Lees meer
Alle maatregelen

 

Vlaanderen is ambitieus!

Door de klimaatverandering wordt het warmer, valt er meer neerslag op korte tijd en blijft het soms ook lang kurkdroog. Bovendien is Vlaanderen erg dichtbebouwd. We kunnen de ‘sponswerking’ van gebieden vergroten en de schade beperken door te ontharden, regenwater lokaal vast te houden, te infiltreren en vertraagd af te voeren. Ook de Vlaamse overheid reikt via hun website ruimtelijke strategieën en inspirerende voorbeelden aan uit eigen land en buitenland.


Zo maken we Vlaanderen klimaatadaptief!

Voorkomen wateroverlast

Ontharden, infiltreren en bufferen ontlast de riool en voorkomt wateroverlast.

Water hergebruik

Regenwater gebruiken, grijs water of ter plaatse zuiveren en hergebruiken, zijn een voorbeelden van efficiënt en duurzaam watergebruik.

Verdroging beperken

Het lokaal vasthouden en infiltreren van regenwater helpt om verdroging van de bodem te voorkomen.

Beperken van hitte

Open waterstructuren, bomen en planten houden de openbare ruimte koel en aangenaam. Door het ontbreken van groen in stedelijk gebied is het er op hete dagen wel 8° warmer.

Biodiversiteit versterken

Door meer groen in de openbare ruimte help je vogels, insecten, bijen en vlinders en wordt de stad een fijnere omgeving voor mens en dier.

 
Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten?

Laat het ons weten!

Contact
×